top of page

Sociala media

Facebook

Internationell radiosegling på en meter - IOMICA    

Internationell segling på en meter  sida 

Radioseglingsbutik 

MYA Radio Racing och gratis segling 

Lincoln Sailing Club 

IOM trä bygger Australien               

 

Flickr

IOM Bilder och videor  

 

Instagram

#iomsailin g  (du kan behöva logga in på ditt konto)

Internet

RC -gruppens IOM -forum

bottom of page