top of page

Protect your investment

Boat Box, Rig Box and stand

What you need to know

Boat box made of 1/8th plywood to my own design and painted with epoxy and polyurethane left over from the boat build.

Rig box is made from Correx reinforced with strip wood bonded with purpose made double sided tape

Boat stand made from 20x20mm strip wood.

The Details (Image 1,2 and 3)

Boat Box

The design is such you can lay the fin rudder and bulb in the bottom of the box on felt.  The movable frames are cut out using the frame shape on the design plan.  A layer of felt is added to protect the boat.  Channels are cut out of the bottom of the frames for the fin bulb and rudder.  The frames hold these securely in place.  Once the frames are in the boat is added.  The lid is designed to just touch the frames so nothing can move inside the box whichever way up it is held.

Boat box with frames locking fins in pla
Boat box showing all frames in place.png
Boat box with boat installed.png

Bild 4 

Local Transport (image 4)

To transport the boat locally when fully rigged to the club, I wrap a couple of loops of insulation foam around the hull to stop the hull resting on the boot of the car.  In addition I edge the fin and rudder and bulb with the same foam. 

Boat support frame (Image 4)

A very simple construction made out of 20x20mm strip wood and hinged with a couple of bolts.  Remember to cut any excess bolt off as this can damage the fin.  The boat can be sat at an angle to for rig set up.

Insulation foal used to protect hull whe

Skydda din investering

Båtlåda, Rigbox och stativ

Vad du behöver veta

Båtlåda gjord av 1/8 plywood i min egen design och målad med epoxi och polyuretan kvar från båtbyggnaden.

Riggboxen är tillverkad av Correx förstärkt med bandträ som är limmat med specialtillverkad dubbelsidig tejp

Båtställ i 20x20 mm bandträ.

Detaljerna (bild 1,2 och 3)

Båtlåda

Designen är sådan att du kan lägga finnröret och glödlampan i lådans botten på filt.  De rörliga ramarna skärs ut med hjälp av ramformen på designplanen.  Ett lager filt läggs till för att skydda båten.  Kanaler skärs ut från botten av ramarna för finnlampan och rodret.  Ramarna håller dessa säkert på plats.  När ramarna är i båten läggs till.  Locket är utformat för att bara vidröra ramarna så att inget kan röra sig inuti lådan, oavsett vilket uppåt det hålls.

Lokal transport (bild 4)

För att transportera båten lokalt när den är fullt riggad till klubban, lindar jag ett par öglor med isoleringsskum runt skrovet för att stoppa skrovet som vilar på bilens bagageutrymme.  Dessutom kantar jag fenan och rodret och glödlampan med samma skum.  

Båtsstödram (bild 4)

En mycket enkel konstruktion av 20x20 mm bandträ och gångjärn med ett par bultar.  Kom ihåg att klippa bort eventuell överskottsbult eftersom det kan skada fenan.  Båten kan sättas i vinkel mot för rigguppställning.

Segelbox (bild 5 och 6)

Detta tog lite perfektion men det är ett riktigt billigt sätt att göra en robust, väderbeständig riggbox.

Jag köpte 3 ark 8ft x 4ft x 2mm Correx från HÄR och den dubbelsidiga tejpen för att limma bandträet HÄR

Correx Det är så enkelt att klippa och vika och är väldigt starkt  när den förstärks med bandträ på kanterna och fixeras under varje mast.  Jag använde pennhållarklämmor som fastnat med dubbelsidig tejp för att hålla masterna på plats.

Observera att Correx är mycket svårt att hålla något till det.  Den dubbelsidiga tejpen ovan och kardborrbandet klibbar extremt bra.

Kostar £ 30 totalt och jag har ytterligare två ark Correx om den här skadas.

Rig Box open.png
Rig Box standing.png
bottom of page