top of page

Första benet på framsidan

Vad du behöver veta

 

Utför din plan

Vad ska man se upp för

Planera för markavrundning långt före inflygning

Vilka samtal kan du ringa

Detaljen

 

Utför din plan.  Det förutsätter att du har en.  Så vad anser du att du ska gå med i din plan?  Vi diskuterade detta i avsnittet "Segling innan start"  HÄR  

   

Försök att få en översikt över banan från olika vinklar och testa dina observationer när du seglar din båt före start och tittar på andra båtar.

 

Ta reda på vilken sida av vindvinden som är gynnsam, antingen genom observation från stranden eller när du går ut och seglar.

Ser vinden starkare ut på ena eller andra sidan.

Finns det några hinder (träd, byggnader, stora båtar),  som kan påverka vinden över banan.

Hur kommer vindbyarna ner på banan, gynnar de ena eller andra sidan, växlar vinden betydligt i dem och vilken tack är gynnsam som kommer in i vindkastet.

Finns det en betydande strandlinje som kan få vinden att böja.

Om du kan, arbeta med en annan båt för att testa vinden genom att segla upp motsatta sidor av takten.

 

Hur du än gör det, lägg en plan och följ den tills villkoren ändras och bevis tyder starkt på ett annat handlingssätt.  Håll dig mitt i kursen om det inte finns en uppenbar anledning att vara någon annanstans och  titta på lokalbefolkningen för att se vart de går.

 

Du gör mål på första takten

   

 1. Undvik folkmassor och bli inboxade   

 2. Dra nytta av alla vindböjningar

 3. Fortsätt leta upp kursen för skift

 4. Undvik inga vindzoner orsakade av hinder

 5. Minimera tackling

 6. När du försöker komma till banans gynnade sida, offra 1 eller 2 båtar genom att duka i stället för att krossa och eventuellt dras till fel sida av banan.

 

Planera i god tid för framåtgående markering.  Om du är nära framsidan, har du viss flexibilitet i ditt tillvägagångssätt och kanske kan du utföra en sista -minuten -tackling om det gynnas, men om du är i en folkmassa, se till att du ställer upp på styrbord tidigt, åtminstone utanför 4 -båtzonen så att du kan segla runt i klar luft med hastighet.  Se till att du vet vilken sida av loppet du vill ha och placera din båt därefter.

 

Gör hagel på banan

Vid denna tidpunkt är det värt att nämna några av haglarna du får göra vid starten och segla runt banan.

 

Reglerna anger några tillåtna samtal nedan

   

Av en konkurrent

 1. ”24 Room to Tack” vid ett hinder eller för båt i rätt väg - valfritt svar du tackar

 2. Inbjudan till protest - 24 protester 15

 3. Båt 33 utom kontroll (och blir därför ett hinder)

    

  Taktiska haglar

       

Styrbord

 1. Stanna uppe

 2. Inget utrymme - att klämma inåt vid vindmärket

 3. Överlappning

 4. Ingen överlappning

 5. Markera rummet

  

Av kommittén

     

 1. Individuell återkallelse

 2. Allmän återkallelse

 3. Kod U flagga återkallelse

 4. Återkallande av svart flagga

  

Hagel av observatören t.ex.

59 träffade. 

Kontakt mellan 45 och 67

   

Allt annat är bara förvirrande.  Det är meningslöst att ange ett argument när alla dina konkurrenter och åskådare lyssnar.  De kommer inte att tacka dig för det.

 

Exempel på video med förvirrande samtal

bottom of page